اتولنگی: خرید هواپیماهای مسافربری پوشش ایران برای انتقال سلاح است

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امانوئل اتولنگی عضو بنیاد دفاع از دمکراسی می گوید تهران در پوشش خرید هواپیماهای مسافربری، درحال انتقال سلاح به متحدان خود است.