حمله و برخورد تند ماموران شهرداری خوی به یک دستفروش

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز دوشنبه ۲ اردیبهشت، ماموران شهرداری خوی با آنکه دستفروشی منع قانونی ندارد به یک دستفروش در خیابان شیخ مهدی شهر خوی حمله کردند. این اولین بار نیست که برخوردهای تند ماموران با دستفروشان علنی شده است. رکود اقتصادی در ایران باعث شده بعضی از مغازه داران نیز به دستفروشی روی آورند.