دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به کیفیت بد غذای دانشگاه اعتراض کردند

26 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت از خوردن غذای دانشگاه خودداری کردند و با چیدن ظروف غذای خود در محوطه این دانشگاه نسبت به کیفیت بد غذا اعتراض کردند.