رژیم ایران به جای جواب به مطالبات کارگران ایرانی، از وضعیت کارگران در آمریکا انتقاد می‌کند

21 مرداد 1399