سفیر آمریکا در سازمان ملل: تنها راه درست،‌ تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران است

21 مرداد 1399