لحظه آزادی ناهید خداجو، عضوهیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از زندان اوین

13 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناهید خداجو فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز جهانی کارگر به همراه تعداد دیگری از فعالان کارگری و روزنامه‌نگار در مقابل مجلس بازداشت شده بود روز دوشنبه ۱۳ خرداد پس از ۳۳ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.