مقامات به مطالبات و اعتراضات کارگران ایرانی جواب نمی‌دهند

11 تیر 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.