صف طولانی بنزین در مازندران | فیلم ارسالی شما

08 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یکی از بینندگان صدای آمریکا با ارسال این فیلم از بحران بنزین در شهرهای غرب مازندران خبر می‌دهد که علاوه بر ایجاد مشکلات برای عموم، برای کشاورزان و شاغلان در بخش کشاورزی نیز مشکلات فراوانی به دنبال داشته است.