روایت یک شهروند از بهبهان از بی‌تفاوتی و بی‌عملی مسئولان نسبت به آتش سوزی‌های گسترده

15 خرداد 1399