روایت یک شهروند از بهبهان از بی‌تفاوتی و بی‌عملی مسئولان نسبت به آتش سوزی‌های گسترده

15 خرداد 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.