تخریب خانه‌های مسکونی در ده ونک تهران | فیلم ارسالی شما

29 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فیلم‌هایی به صدای آمریکا ارسال شده که نشان می‌دهد در منطقه ونک تهران چندین واحد مسکونی شبانه تخریب شده است. به گفته شاهدان عینی دانشگاه الزهرا مدعی مالکیت این زمین‌هاست اما صاحبان خانه‌ها می‌گویند که از حدود چهل سال پیش در این مکان ساکن بوده‌اند.