کرونا در ایران | یک شهروند معترض در امیدیه: اگر کسی در شهر نمرده پس چرا ۱۶ قبر آماده کرده‌اید

11 فروردین 1399