کرونا در ایران | قطعه مخصوص دفن جانباختگان کرونا در پاکدشت بدون هیچ تدابیر بهداشتی

14 فروردین 1399