کرونا در ایران | یک پرستار می‌گوید تنها در بیمارستان کامکار در یک شب ۸ نفر جان باختند

07 اسفند 1398