انتخابات مجلس | نامزدها با رقص و موسیقی دست به دامن مردم شدند که رای جمع کنند

30 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


 در حالت عادی در ایران رقصیدن جرم است اما در شب‌های انتخابات، نامزدها با برگزاری مراسم موسیقی و رقص امیدوارند چند رای بیشتر کسب کنند