نسخه کامل گفتگو با رئیس هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران درباره اعتراضات اخیر در حمایت از مردم ایران

03 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


دکتر سعید گنجی رئیس هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران به صدای آمریکا می‌گوید تجمعات خارج از کشور در حمایت از اعتراض مردم علیه جمهوری اسلامی می تواند به همراهی جامعه جهانی با خواست مردم ایران کمک کند: