خاکسپاری آیدا فرزانه و آروین مرتب در سنندج | شعار مردم: مادر گریه نکن، روزی انتقامش را خواهیم گرفت

26 دی 1398