اعتراض دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به کیفیت نامناسب غذا

22 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


اعتراض دانشجویان نسبت به کیفیت نامناسب غذا با آغاز سال تحصیلی جدید شکل جدیتری به خود گرفته و بر اساس اطلاعات موجود، جمعی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۲۱ آبان با چیدن سینی‌های غذای خود در محوطه دانشگاه نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف دست به اعتراض زدند.