دولت نامسلمون، پول ما را برگردون؛ بار دیگر مالباختگان موسسە کاسپین دست به تجمع زدند

02 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از مالباختگان موسسە کاسپین بار دیگر با در دست گرفتن تعدادی پلاکارد و سر دادن شعارهایی مانند «دولت نامسلمون پول ما را برگردون»، روز دوشنبه اول مهر، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.