جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین دست به تجمع اعتراضی زدند

01 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین روز سه‌شنبه ۱ مرداد، با سر دادن شعارهای از جمله «جواز ما کجا رفت، ارزش پول ما رفت» و «کاسپین کثافت، ارزش پول ما رفت» در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این موسسه در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.