تجمع کارگران ساختمانی بیمارستان رازی بیرجند در اعتراض به حقوق‌های پرداخت نشده

25 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


گروهی از کارگران ساختمانی بیمارستان رازی بیرجند روز چهارشنبه ۲۳ مرداد در اعتراض به عدم پرداخت هشت ماه حقوق معوقه خود، مقابل ساختمان این بیمارستان تجمع کردند. به گفته یکی از کارگران معترض، اکثر کارگران با داشتن فرزندانی بیمار مستاجر هستند و توان پرداخت کرایه منزل خود را ندارند.