معترضان به «ناتوانی» جمهوری اسلامی در دفاع از حق ایران در دریای خزر در شهر لاهه تجمع کردند

25 مرداد 1398