مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به نامه منتقدان به خامنه‌ای، آنها را به فتنه‌گری متهم کردند

01 شهریور 1398