یک فعال سیاسی در تهران: حکومت غیرایدئولوژیک و غیر دینی می خواهیم

07 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مراسم سالگرد یکی از کشته های عاشورای سال ۱۳۸۸، ابوالفضل قدیانی در سخنانی گفت مردم حکومت غیرایدئولوژیک و غیر دینی می خواهند.