نسخه کامل گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با شهبانو فرح پهلوی

26 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ادامه گفتگوی های اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا، ستاره درخشش از صدای آمریکا با شهبانو فرح پهلوی در پاریس گفتگو کرد. این گفتگو در برنامه خبری ۹شب بخش فارسی صدای آمریکا در ۱۵ فوریه پخش شد.