ایران در رتبه نود و چهارم شاخص پیشرفت اجتماعی

15 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقض آزادیهای فردی و سیاسی ، تبعیض علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی و نبود گردش آزاد اطلاعات نقش مهمی در پایین بودن رتبه ایران داشته است. گزارش ازکوروش صحتی