ایران، تغییر یا ادامه روند کنونی

16 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران در ۵ سال آینده ، تغییر یا ادامه روند کنونی ، عنوان کنفرانسی بود که طی آن گروهی از صاحب نظران و کارشناسان با توجه به مذاکرات اتمی و چرخش نسبی سیاستهای تهران در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. گزارش شهلا اراسته