نسخه کامل گفتگو با وینچنزو بوچیا رئیس کمیته بین المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با بالا گرفتن بحث های میان آمریکا و اروپا در مورد توافق هسته ای با ایران گابریله برباتی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در گفتگوئی اختصاصی با وینچنزو باچا رئیس فدراسیون کل صنایع ایتالیا در واشنگتن نقش قراردادهای اروپائی با ایران را مطرح ساخته است که به اتفاق می بینیم.