انتقال مهارت متخصصان از فاصله دور، تحولی دیگر در دنیای دیجیتال

05 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از دانشمندان بر این باورند که با پیشرفت اینترنت و عرضه نسل بعدی از فن آوری نوری و بی سیم، مردم قادرخواهند بود مهارت های خود را به شکلی دیجیتال ارائه دهند و مشاغل خود را از هر نقطه جهان که زندگی می کنند، انجام دهند.