روز جهانی زن در جهان چگونه جشن گرفته شد

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز هشتم مارس صدها هزار نفر در سراسر دنیا "روز جهانی زن" را با سخنرانی، گردهمایی و راهپیمایی های اعتراضی برگزار کردند. اغلب شرکت کنندگان این مراسم که از کنیا و سومالی در آفریقا تا فلیپین و هند در آسیا و اغلب کشورهای اروپا گسترده بود زنان بودند و محور مطالبات آنان حقوق برابر با مردان بود.