دوازده هواپیما و کشتی به دنبال زیردریایی آرژانتینی؛ هشت روز گذشت

04 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از دوازده هواپیما و کشتی از چندین کشور در عملیات جستجوی زیردریایی گمشده آرژانتینی شرکت دارند. جستجو در منطقه ای به وسعت ۴۸۰ هزار کیلومتر مربع انجام می شود.