گزارش کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا درباره ایران چه می گوید

28 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی بین المللی مذهب تازه ترین گزارش سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد.در این گزارش از ۱۶ کشور از جمله ایران به عنوان کشورهای مورد نگرانی خاص نام برده شده است.