۲۵ نوازنده جوان «نوای قلب» را در کالیفرنیا می‌نوازند

29 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیست و پنج نوازنده جوان از سراسرِ دنیا برای اجرای این ماه گروه موسیقی بین المللی ایی پال پیتی در کالیفرنیا دور هم جمع شدند. ایی پال پیتی کلمه ای است ایتالیایی و به معنای نوای قلب است، کارِ عاشقانه ای از رهبرِ روس تبار ارکسترِ که می گوید موسیقی می تواند موانع را در هم بشکند.