چهارم آذر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

05 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیر امور زنان سازمان ملل متحد می گوید خشونت علیه زنان هم علت و هم معلول تبعیض جنسیتی است. به مناسبت این روز تلاشی در سراسر جهان آغاز شده تا با برگزاری جلسه ها و کارگاههای آموزشی این موضوع را پر رنگ کنند که از هر ۳ زن در جهان یک نفر در طول زندگی اش مورد انواع خشونت ها قرار می گیرد.