تلاش یک تشکل در شهر واشنگتن برای برقراری ارتباط میان طرفداران ادیان مختلف

30 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله های تروریستی اخیر در پاریس یکی از خشونت های غیر قابل درک گروه خود خوانده دولت اسلامی است که می گوید کشورهای غربی با اسلام در جنگ هستند. برای بسیاری از معتقدان به ادیان مختلف جهان ولی ناتوانی به همزیستی مسالمت آمیز کانون چنین ایدئولوژی افراط گرایی است.