فشار سپاه بر اینستاگرامی ها؛ فرار رومئو و ژولیت ایرانی به دبی

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با برخورد حکومت ایران با مدل های فعال در فضای مجازی، پخش فیلمی که به اعترافات یکی از مدلها نسبت داده می شود، به ایجاد ابعادی جدید و گسترده تر در رسانه های گروهی منجر شده است که اینستاگرام یکی از آنهاست.