ایران برای لغو تحریم های تسلیحاتی چانه‌زنی می کند

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای اخیر گروههای مخالف مذاکرات هسته ای در تهران بیشتر سکوت کرده اند تا ببینند نتیجه مذاکرات چه می شود. همزمان، مقام های مذاکره کننده ایران، بحث لغو تحریم های تسلیحاتی ایران را پیش کشیده اند.گزارش آرش سیگارچی