بلومبرگ و رویترز: آیا امیدهای ایران برای جذب سرمایه گذار به یاس تبدیل می شود؟

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ در گزارش هائی جداگانه دلایل خودداری سرمایه گذاران خارجی از ورود به ایران پس از لغو تحریم ها را بررسی کرده اند. رویترز نوشته است امیدواری ها در این زمینه در حال تبدیل شدن به یأس است.