دوران پرتلاطم مذاکرات اتمی با ایران از زبان وندی شرمن

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزاد شدن شهروندان آمریکایی ایرانی تبار از زندان در ایران، دستمایه دیپلماسی وندی شرمن عضو ارشد پیشین آمریکا در مذاکرات اتمی با ایران بود. او که اندکی پس از حصول توافق جامع اتمی با ایران از وزارت خارجه رفت، اکنون به تشریح بخش‌هایی از آن روزهای پرتلاطم پرداخته است. گزارش گیتا آرین