آتشفشان در اندونزی

26 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اندونزی در پی واقعه روز پنجشنبه و فوران بزرگ کوه آتشفشان در وضعيت اضطراری به سر می برد. در اين واقعه چندين نفر کشته و هزاران نفر در اثر تشکيل ابر غليظی از خاکستر و وارد آمدن خسارات شديد مجبور به ترک منطقه شده اند.