کنفرانس بین المللی تروریسم و حکومت اسلامی

03 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کنفرانسی در اندونزی بر اهمیت مقابله تمام کشورهای جهان با تروریسم بین الملل و به ویژه پیکارجویان حکومت اسلامی تاکید شد.یوسف کالا، معاون رئیس جمهوری اندونزی در مراسم گشایش این گردهمآیی یک روزه گفت، که پدیده تروریسم بصورتی که شاهد آن هستیم نمی تواند در کشورهای توانمند پا بگیرد