نگرانی تجار هندی از توافق هسته ای احتمالی ایران با گروه ۱+۵

18 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احتمال رسیدن به توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ برای گروهی از بازرگانان و شرکتهای تجاری خوشایند نخواهد بود. از جمله گروهی از شرکتهای هندی که در چند سال اخیر کسب و کار پررونقی با ایران براه انداخته اند .