ناامیدی فعالان سیاسی برای خودمختاری تبت

29 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تبتی های مقیم هند، در حالی که مراسم شصتمین سالگرد تبعید دالایی لاما، رهبر معنوی خود را برگزار می کنند، می گویند به نظر می رسد که گفتگوهای شان برای خودمختاری تبت به بن بست رسیده است و باید سایر گزینه ها نیز در نظر گرفته شود. آنها در عین حال، از مردم تبت می خواهند، در حل این اختلاف مشارکت کنند.