سپاسگزاری تبتی های در تبعید از دولت هند

11 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزير دولت در تبعيد تبتی ها در هند از هم ميهنان خود خواستار کمک به تحقق بخشیدن به آرزوی بازگشت دالای لاما، رهبر معنوی بودائيان به وطنش شده است. او از دولت هند به پاس ۵۸ سال ميزبانی و پذيرايی از تبتی های در تبعيد سپاسگزاری کرد.