نمایشگاه تک فست ِ بمبئی

21 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشجویان هندی، رشته ای از ابداعات علمی خود را از کوچکترین موتورسیکلت جهان گرفته تا بازی برای فضانوردان، در نمایشگاه بمبئی عرضه کردند. نمایشگاه تک فست ِ بمبئی محلی برای نمایش ابداعات و اختراعات دانشجویان موسسه فن آوری هند است. گزارش از علی نژادی.