هندوستان اعلام کرد که دهها هزار پناهجوی روهنیگیایی را اخراج می کند

08 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با اوج گرفتن بحران پناهندگان روهینگایی که از میانمار متواری و به کشورهای اطراف گریخته اند، هندوستان نیز اعلام کرده است چهل هزار پناهجوی روهینگیایی را از ارودگاه های اطراف دهلی اخراج میکند. گزارش شیده رضایی