آرامش نسبی در شمال هند پس از شورش بر سر محکومیت مرشد هندی

04 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمال هند پس از روزها ناآرامی در پی اعلام حکم دادگاه عليه مرشد يکی از فرقه های آئين سيک در آرامش نسبی به سر می برد. دادگاه ويژۀ هند پس از ۱۵ سال تحقيق در زمينۀ پروندۀ تجاوز جنسی عليه گورميت رام رحيم، فردی که خود را پيامبر می نامد وی را مجرم شناخت