تدابیر دولت هند برای فستیوال سنتی کومب ملا

05 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها هزار نفر هر سال در فستیوال سنتی کومب ملا در هند شرکت کرده و در چهار رودخانه بزرگ این کشور خود را شستشو می دهند. دولت هند امسال تدابیر ویژه ای برای امنیت شرکت کنندگان در این مراسم در نظر گرفته است.