درگیری تظاهرکنندگان کشمیری با سربازان هندی

14 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

درگیری تظاهرکنندگان کشمیری با سربازان هندی امروز نیز ادامه داشت. مقام های هندی می گویند علمیات ضد تروریستی ارتش در سه روز اخیر به کشته شدن ۱۳ شبه نظامی و سه نفر از غیرنظامیان منجر شده است. گزارش هوشمند میرفخرائی