چرا مرشد محکوم شده، در هند آنقدر محبوب است

07 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هند، گورميت رام رحيم، رهبر معنوی يکی از فرقه های وابسته به آئين سيک به به جرم تجاوز جنسی به دو تن از پيروانش به بیست سال زندان محکوم شد . او که در ميان پيروان خود گورو، به معنای مرشد شهرت دارد، خود را پيامبر و قديس می خواند.