تجاوز دسته جمعی به دو دختر نوجوان و حلق آویز کردن آنان در هند

09 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفید تجاوز دسته جمعی به دو دختر نوجوان و حلق آویز کردن آنان در هند و جنایت های مشابه در پاکستان و سودان را محکوم کرد.